STATUE IN LEGNO

BUDDHA SU FIOR DI LOTO

BUDDHA SEDUTO ABUDDHA SEDUTO B

 

 

TESTA BUDDHA

 

 

BUDDHA SDRAIATO

BUDDHA FELICE SEDUTO

GANESHA

TOTEM